FOUNDATION ILLUSTRATION

คอร์สตัวต่อตัว พื้นฐานการวาดภาพประกอบ ‘FOUNDATION  ILLUSTRATION’

คอร์สวาดรูปเบื้องต้นพื้นฐาน ทุกคนสามารถวาดรูปได้ ถ้าได้รับการฝึกฝนอย่างถูกต้อง และคอร์สนี้จะปูพื้นฐาน เพื่อหาสไตล์ในการวาดที่น้องชอบ โดยเริ่มตั้งแต่การใช้เส้นแบบต่างๆ การควบคุมดินสอ

เหมาะสำหรับ

เนื้อหาเบื้องต้น

ครั้งที่ 1 เทคนิคการใช้เส้นแบบต่างๆ

ครั้งที่ 2 การวาด SD

ครั้งที่ 3 การวาด Prob ประกอบฉาก

ครั้งที่ 4 การวาดสิ่งที่ตัวเองสนใจ

ครั้งที่ 5 การลงสี *เนื้อหาอาจปรับตามพื้นฐานและพัฒนาการของผู้เรียน