privacy policy

คุ้กกี้

คุกกี้เป็นแฟ้มข้อมูลขนาดเล็กที่เราถ่ายโอนไปยังฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยปกติเพื่อให้ระบุคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็วและจะ “จำ” สิ่งที่เกี่ยวกับการเยี่ยมชมของผู้ใช้เช่นการตั้งค่าหรือชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ บริการส่งคุกกี้ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณเมื่อคุณเข้าถึงหรือดูเนื้อหาของ illustcourse ข้อมูลที่มีอยู่ในคุกกี้อาจจะเชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์เช่นการปรับปรุงคุณภาพของการบริการ ให้คำแนะนำตามลักษณะความสนใจของคุณและทำใช้บริการได้โดยง่าย คุณสามารถปิดใช้งานคุกกี้ได้ทุกเวลา แต่คุณอาจจะไม่สามารถเข้าใช้บริการบริการนั้นได้